JOIN OUR MAILING LIST
NUUS!
 • WONDERFONTEIN VIER 3 DEKADES VAN VOORTREFLIKE ONDERWYS!
 • WONDERFONTEIN CELEBRATES 3 DECADES OF EXCELLENCE IN EDUCATION!

Wonderfontein vier die jaar 30 jaar!  Hierdie mylpaal laat 'n mens onwillekeurig terug dink aan die boodskap wat wyle pres. Paul Kruger aan sy volk uit die vreemde gestuur het: "Neem dan uit die verlede alles wat mooi en skoon is en bou daarop 'n toekoms".

ONS VISIE EN ONS MISSIE DRYF ONS OM AS EENHEID D.M.V.  VERANTWOORDELIKHEID

EN DIENSBAARHEID MEKAAR TE LEI TOT SUKSESVOLLE EN GELUKKIGE WONNIES

In dankbaarheid wil ons ons dank betuig aan die Allerhoogste wat in Sy Liefde hierdie skool vir dertig jaar op so 'n besondere wyse gedra het. Ons bring ook hulde aan die manne en vroue wat met ondernemingsgees, vasberadenheid, werkywer, besieling en vaste geloof oor dertig jaar woorde en dade gesaai het, sodat ons nou die keurvrugte kan geniet.

Ons dank ook elke ouer en leerling wat op elke terrein medewerkers  was om 'n fondament te Iê waarop ons verder kan bou. Mag elke oud-leerling sowel as die huidige leerlinge getrou bly aan ons pragtige leuse: "Lewe uit die Bron".

ONS VISIE - WONDERFONTEIN - OUR VISION

Wonderfontein se visie vir die pragskool se toekoms is:

 • Grootste verskeidenheid vakkeuses te bied.
 • Wydste verskeidenheid beroepsgeleenthede te bied.
 • Beste akademiese prestasies te lewer.
 • Bekend te staan as 'n krag op die sportveld.
 • Vir elke leerder die geleentheid te bied om deel te neem aan sport.
 • Kultuuraktiwiteite aan te bied op verskeie gebiede.
 • Kultuurdeelname by prestige byeenkomste te bied.

Wonderfontein's vision for this prestige school is:

 • Offer the widest variety of subjects.
 • Offer the widest variety of career choices.
 • To produce the best academic achievement.
 • To be known as a sporting gaint on the sport fields.
 • To give every learner a chance to participate in sport.
 • To offer a wide range of cultural activities for all our learners.
 • Cultural participation at prestige culture festivals.

 

Wonderfontein vier die jaar 30 jaar!  Hierdie mylpaal laat 'n mens onwillekeurig terug dink aan die boodskap wat wyle pres. Paul Kruger aan sy volk uit die vreemde gestuur het: "Neem dan uit die verlede alles wat mooi en skoon is en bou daarop 'n toekoms".

ONS VISIE EN ONS MISSIE DRYF ONS OM AS EENHEID D.M.V.  VERANTWOORDELIKHEID

EN DIENSBAARHEID MEKAAR TE LEI TOT SUKSESVOLLE EN GELUKKIGE WONNIES

In dankbaarheid wil ons ons dank betuig aan die Allerhoogste wat in Sy Liefde hierdie skool vir dertig jaar op so 'n besondere wyse gedra het. Ons bring ook hulde aan die manne en vroue wat met ondernemingsgees, vasberadenheid, werkywer, besieling en vaste geloof oor dertig jaar woorde en dade gesaai het, sodat ons nou die keurvrugte kan geniet.

Ons dank ook elke ouer en leerling wat op elke terrein medewerkers  was om 'n fondament te Iê waarop ons verder kan bou. Mag elke oud-leerling sowel as die huidige leerlinge getrou bly aan ons pragtige leuse: "Lewe uit die Bron".

ONS VISIE - WONDERFONTEIN - OUR VISION

Wonderfontein se visie vir die pragskool se toekoms is:

 • Grootste verskeidenheid vakkeuses te bied.
 • Wydste verskeidenheid beroepsgeleenthede te bied.
 • Beste akademiese prestasies te lewer.
 • Bekend te staan as 'n krag op die sportveld.
 • Vir elke leerder die geleentheid te bied om deel te neem aan sport.
 • Kultuuraktiwiteite aan te bied op verskeie gebiede.
 • Kultuurdeelname by prestige byeenkomste te bied.

Wonderfontein's vision for this prestige school is:

 • Offer the widest variety of subjects.
 • Offer the widest variety of career choices.
 • To produce the best academic achievement.
 • To be known as a sporting gaint on the sport fields.
 • To give every learner a chance to participate in sport.
 • To offer a wide range of cultural activities for all our learners.
 • Cultural participation at prestige culture festivals.

 

Terug Terug na bo