WONDERFONTEIN 

Wonderfontein is tans in 'n groei proses en ons toekomsvisie is groot en wyd!  Wonderfontein Hoërskool se visie vir die pragskool se toekoms is:

 • Bekend te staan as die skool met die mees veelsydige vakrigtings en beroepsmoontlikhede in die distrik.
 • Bekend te staan as toonaangewende akademiese skool in Carletonville.
 • Bekend te staan as 'n krag op die sportveld.
 • Vir elke leerder die geleentheid te bied om deel te neem aan sport.
 • Kultuuraktiwiteite aan te bied op verskeie gebiede.
 • Kultuurdeelname by prestige byeenkomste te bied.

Wonderfontein is currently in a growing and building phase and our vision for the future is huge.  Wondrfontein High's vision for this prestige school is:

 • To be known as the school with the widest range of subjects and career possibilities in the district.
 • To be known as the leader in academic achievement in Carletonville
 • To be known as a sporting power on the sport fields
 • To give every learner a chance to participate in sport
 • To offer a wide range of cultural activities for all our learners
 • Cultural participation at prestige culture festivals
 
 

Gedurende 2015 het Wonnies `n hele paar mooi prestasies en mylpale bereik.

Ons atletiekseisoen het baie positief en op `n hoë noot afgeloop en ons atlete wat hard geoefen het, het mooi prestasies behaal.  Geluk aan ons atlete wat deurgedring het na die Streek-atletiek Kampioenskappe. 

Ons is trots op ons wintersport wat pragtige prestasies bereik het en ons onderwysers en kinders wat hard gewerk het, kon die vrugte pluk van hulle werk.

Hierdie was `n baie besige kwartaal en dit is veral die onderwysers wat ek wil bedank vir harde werk.  Die onderwyspersoneel is toegegooi onder vragte administratiewe papierwerk, en vele vak- en ander vergaderings wat bygewoon is.  Intussen moet die onderwysers lesvoorbereiding doen, vraestelle opstel, merk en het baie nasienwerk.  Dankie vir u onbaatsugtige harde werk in die klas en ook op die sportveld.

Aan ons ouers - dankie vir u positiewe ingesteldheid!

MNR PHDV VAN WYK

SKOOLHOOF

Vir meer

Terug Terug na bo