JOIN OUR MAILING LIST
NUUS!
 • WONDERFONTEIN VIER 3 DEKADES VAN VOORTREFLIKE ONDERWYS!
 • WONDERFONTEIN CELEBRATES 3 DECADES OF EXCELLENCE IN EDUCATION!

Wonderfontein vier die jaar 30 jaar!  Hierdie mylpaal laat 'n mens onwillekeurig terug dink aan die boodskap wat wyle pres. Paul Kruger aan sy volk uit die vreemde gestuur het: "Neem dan uit die verlede alles wat mooi en skoon is en bou daarop 'n toekoms".

Die grond waarop die skool staan is op 1 Augustus 1984 van die Carletonville Stadsraad vir R69 200 gekoop.

Op 11 Junie 1985 is `n tender aanvaar vir die bou van die skool.  Daar is toe op 1 Augustus 1985 met die bouwerk aan die skoolgeboue begin.  Die kotrakprys vir die oprigting van die skoolgeboue was R4,9 miljoen.  Bouwerk is in April 1987 voltooi en die finale koste vir die bou van die skool het meer as R5,1 miljoen beloop.

Mnr JS Jooste het in Mei 1987 opdrag van die destydse kringinspekteur, Dr Nel, ontvang om die Tweede Afrikaanse Medium Skool op Carletonville te open.  Die skool het so bekend gestaan totdat daar op `n gepaste naam besluit is.  In hierdie jaar is talle administratiewe sake uitgestryk.  Daar is besluit dat die Tegniese studierigting reeds in die begin van 1988 moet funksioneer.  Die skool ontvang nou ook meubels en ander apparaat. In Junie 1987 word daar ook 17 personeellede vanaf Hoërskool Carletonville en Fochville na Wonderfontein oorgeplaas.

Gedurende Julie 1987 is `n ouervergadering in die Burgersentrum gehou, om onder andere `n naam en skooldrag vir die nuwe skool te kies.  Ds Viljoen, oud-leraar  van die dorp en ook die eerste voorsitter van die skool se bestuursraad, het die naam Hoërskool Wonderfontein en ook die leuse, Lewe uit die Bron voorgestel.  Dit is eenparig aanvaar. Lewe uit die Bron was volgens Ds Viljoen die Bron van die Lewe, naamlik die Bybel, of die Bron kon ook Wonderfontein wees wat 'n belangrike deel van die geskiedenis van Carletonville was.

Ons eerste nie-ampletike skoollied was dan ook Annalie van Rooyen se lied Ek lewe.  Die amptelike skoollied is deur Prof. PD van der Walt, van die Noordwes Universiteit geskryf en is getoonset deur Prof Pfenningh. Teen die einde van 1987 was die skoollied, skoolbeleid, erekode, skooldrag  alles in plek.

Met die bruin skooldrag wou ons ons onderskei van die massas en ons wou uitstaan, volgens ons eerste hoof, Mnr Jooste.

Die skool is amptelik op 4 Augustus 1987 geopen met 400 leerlinge, afkomstig van die Hoërskole Carletonville en Fochville.  Daar was 20 personeellede en 3 administratiewe personeellede.

Meer as 23 voorleggings is gedoen vir `n eie skoolwapen.  Ouers en leerlinge het almal deelgeneem.  Die huidige skoolwapen is `n samestelling van die ontwerpe wat ontvang is.  Die skoolwapen is op 18 Augustus 1987 deur die destydse bestuursliggaam goedgekeur.

Mnr Connie Theron is gedurende Oktober 1990 as tweede skoolhoof aangestel en is in Maart 1997 deur Dr PD de Villiers opgevolg. Mnr PHDV van Wyk neem waar vanaf 1 April 2007 en word amptelik as Hoërskool Wonderfontein se vierde hoof aangestel op 1 Julie 2007.

ONS VISIE EN ONS MISSIE DRYF ONS OM AS EENHEID D.M.V.  VERANTWOORDELIKHEID

EN DIENSBAARHEID MEKAAR TE LEI TOT SUKSESVOLLE EN GELUKKIGE WONNIES

In dankbaarheid wil ons ons dank betuig aan die Allerhoogste wat in Sy Liefde hierdie skool vir dertig jaar op so 'n besondere wyse gedra het. Ons bring ook hulde aan die manne en vroue wat met ondernemingsgees, vasberadenheid, werkywer, besieling en vaste geloof oor dertig jaar woorde en dade gesaai het, sodat ons nou die keurvrugte kan geniet.

Ons dank ook elke ouer en leerling wat op elke terrein medewerkers  was om 'n fondament te Iê waarop ons verder kan bou. Mag elke oud-leerling sowel as die huidige leerlinge getrou bly aan ons pragtige leuse: "Lewe uit die Bron".

ONS VISIE - WONDERFONTEIN - OUR VISION

Wonderfontein se visie vir die pragskool se toekoms is:

 • Grootste verskeidenheid vakkeuses te bied.
 • Wydste verskeidenheid beroepsgeleenthede te bied.
 • Beste akademiese prestasies te lewer.
 • Bekend te staan as 'n krag op die sportveld.
 • Vir elke leerder die geleentheid te bied om deel te neem aan sport.
 • Kultuuraktiwiteite aan te bied op verskeie gebiede.
 • Kultuurdeelname by prestige byeenkomste te bied.

Wonderfontein's vision for this prestige school is:

 • Offer the widest variety of subjects.
 • Offer the widest variety of career choices.
 • To produce the best academic achievement.
 • To be known as a sporting gaint on the sport fields.
 • To give every learner a chance to participate in sport.
 • To offer a wide range of cultural activities for all our learners.
 • Cultural participation at prestige culture festivals.

 

Wonderfontein vier die jaar 30 jaar!  Hierdie mylpaal laat 'n mens onwillekeurig terug dink aan die boodskap wat wyle pres. Paul Kruger aan sy volk uit die vreemde gestuur het: "Neem dan uit die verlede alles wat mooi en skoon is en bou daarop 'n toekoms".

Die grond waarop die skool staan is op 1 Augustus 1984 van die Carletonville Stadsraad vir R69 200 gekoop.

Op 11 Junie 1985 is `n tender aanvaar vir die bou van die skool.  Daar is toe op 1 Augustus 1985 met die bouwerk aan die skoolgeboue begin.  Die kotrakprys vir die oprigting van die skoolgeboue was R4,9 miljoen.  Bouwerk is in April 1987 voltooi en die finale koste vir die bou van die skool het meer as R5,1 miljoen beloop.

Mnr JS Jooste het in Mei 1987 opdrag van die destydse kringinspekteur, Dr Nel, ontvang om die Tweede Afrikaanse Medium Skool op Carletonville te open.  Die skool het so bekend gestaan totdat daar op `n gepaste naam besluit is.  In hierdie jaar is talle administratiewe sake uitgestryk.  Daar is besluit dat die Tegniese studierigting reeds in die begin van 1988 moet funksioneer.  Die skool ontvang nou ook meubels en ander apparaat. In Junie 1987 word daar ook 17 personeellede vanaf Hoërskool Carletonville en Fochville na Wonderfontein oorgeplaas.

Gedurende Julie 1987 is `n ouervergadering in die Burgersentrum gehou, om onder andere `n naam en skooldrag vir die nuwe skool te kies.  Ds Viljoen, oud-leraar  van die dorp en ook die eerste voorsitter van die skool se bestuursraad, het die naam Hoërskool Wonderfontein en ook die leuse, Lewe uit die Bron voorgestel.  Dit is eenparig aanvaar. Lewe uit die Bron was volgens Ds Viljoen die Bron van die Lewe, naamlik die Bybel, of die Bron kon ook Wonderfontein wees wat 'n belangrike deel van die geskiedenis van Carletonville was.

Ons eerste nie-ampletike skoollied was dan ook Annalie van Rooyen se lied Ek lewe.  Die amptelike skoollied is deur Prof. PD van der Walt, van die Noordwes Universiteit geskryf en is getoonset deur Prof Pfenningh. Teen die einde van 1987 was die skoollied, skoolbeleid, erekode, skooldrag  alles in plek.

Met die bruin skooldrag wou ons ons onderskei van die massas en ons wou uitstaan, volgens ons eerste hoof, Mnr Jooste.

Die skool is amptelik op 4 Augustus 1987 geopen met 400 leerlinge, afkomstig van die Hoërskole Carletonville en Fochville.  Daar was 20 personeellede en 3 administratiewe personeellede.

Meer as 23 voorleggings is gedoen vir `n eie skoolwapen.  Ouers en leerlinge het almal deelgeneem.  Die huidige skoolwapen is `n samestelling van die ontwerpe wat ontvang is.  Die skoolwapen is op 18 Augustus 1987 deur die destydse bestuursliggaam goedgekeur.

Mnr Connie Theron is gedurende Oktober 1990 as tweede skoolhoof aangestel en is in Maart 1997 deur Dr PD de Villiers opgevolg. Mnr PHDV van Wyk neem waar vanaf 1 April 2007 en word amptelik as Hoërskool Wonderfontein se vierde hoof aangestel op 1 Julie 2007.

ONS VISIE EN ONS MISSIE DRYF ONS OM AS EENHEID D.M.V.  VERANTWOORDELIKHEID

EN DIENSBAARHEID MEKAAR TE LEI TOT SUKSESVOLLE EN GELUKKIGE WONNIES

In dankbaarheid wil ons ons dank betuig aan die Allerhoogste wat in Sy Liefde hierdie skool vir dertig jaar op so 'n besondere wyse gedra het. Ons bring ook hulde aan die manne en vroue wat met ondernemingsgees, vasberadenheid, werkywer, besieling en vaste geloof oor dertig jaar woorde en dade gesaai het, sodat ons nou die keurvrugte kan geniet.

Ons dank ook elke ouer en leerling wat op elke terrein medewerkers  was om 'n fondament te Iê waarop ons verder kan bou. Mag elke oud-leerling sowel as die huidige leerlinge getrou bly aan ons pragtige leuse: "Lewe uit die Bron".

ONS VISIE - WONDERFONTEIN - OUR VISION

Wonderfontein se visie vir die pragskool se toekoms is:

 • Grootste verskeidenheid vakkeuses te bied.
 • Wydste verskeidenheid beroepsgeleenthede te bied.
 • Beste akademiese prestasies te lewer.
 • Bekend te staan as 'n krag op die sportveld.
 • Vir elke leerder die geleentheid te bied om deel te neem aan sport.
 • Kultuuraktiwiteite aan te bied op verskeie gebiede.
 • Kultuurdeelname by prestige byeenkomste te bied.

Wonderfontein's vision for this prestige school is:

 • Offer the widest variety of subjects.
 • Offer the widest variety of career choices.
 • To produce the best academic achievement.
 • To be known as a sporting gaint on the sport fields.
 • To give every learner a chance to participate in sport.
 • To offer a wide range of cultural activities for all our learners.
 • Cultural participation at prestige culture festivals.

 

Terug Terug na bo