WONDERFONTEIN 

Wonderfontein is tans in 'n groei proses en ons toekomsvisie is groot en wyd!  Wonderfontein Hoërskool se visie vir die pragskool se toekoms is:

 • Bekend te staan as die skool met die mees veelsydige vakrigtings en beroepsmoontlikhede in die distrik.
 • Bekend te staan as toonaangewende akademiese skool in Carletonville.
 • Bekend te staan as 'n krag op die sportveld.
 • Vir elke leerder die geleentheid te bied om deel te neem aan sport.
 • Kultuuraktiwiteite aan te bied op verskeie gebiede.
 • Kultuurdeelname by prestige byeenkomste te bied.

Wonderfontein is currently in a growing and building phase and our vision for the future is huge.  Wondrfontein High's vision for this prestige school is:

 • To be known as the school with the widest range of subjects and career possibilities in the district.
 • To be known as the leader in academic achievement in Carletonville
 • To be known as a sporting power on the sport fields
 • To give every learner a chance to participate in sport
 • To offer a wide range of cultural activities for all our learners
 • Cultural participation at prestige culture festivals
 
 

 

 

WONDERFONTEIN 

Wonderfontein is tans in 'n groei proses en ons toekomsvisie is groot en wyd!  Wonderfontein Hoërskool se visie vir die pragskool se toekoms is:

 • Bekend te staan as die skool met die mees veelsydige vakrigtings en beroepsmoontlikhede in die distrik.
 • Bekend te staan as toonaangewende akademiese skool in Carletonville.
 • Bekend te staan as 'n krag op die sportveld.
 • Vir elke leerder die geleentheid te bied om deel te neem aan sport.
 • Kultuuraktiwiteite aan te bied op verskeie gebiede.
 • Kultuurdeelname by prestige byeenkomste te bied.

Wonderfontein is currently in a growing and building phase and our vision for the future is huge.  Wondrfontein High's vision for this prestige school is:

 • To be known as the school with the widest range of subjects and career possibilities in the district.
 • To be known as the leader in academic achievement in Carletonville
 • To be known as a sporting power on the sport fields
 • To give every learner a chance to participate in sport
 • To offer a wide range of cultural activities for all our learners
 • Cultural participation at prestige culture festivals
 
 

 

 Terug Terug na bo