WONDERFONTEIN

Wonderfontein is tans in 'n groei proses en ons toekomsvisie is groot en wyd!  Wonderfontein Hoërskool se visie vir die pragskool se toekoms is:

 • Bekend te staan as die skool met die mees veelsydige vakrigtings en beroepsmoontlikhede in die distrik.
 • Bekend te staan as toonaangewende akademiese skool in Carletonville.
 • Bekend te staan as 'n krag op die sportveld.
 • Vir elke leerder die geleentheid te bied om deel te neem aan sport.
 • Kultuuraktiwiteite aan te bied op verskeie gebiede.
 • Kultuurdeelname by prestige byeenkomste te bied.

Wonderfontein is currently in a growing and building phase and our vision for the future is huge.  Wondrfontein High's vision for this prestige school is:

 • To be known as the school with the widest range of subjects and career possibilities in the district.
 • To be known as the leader in academic achievement in Carletonville
 • To be known as a sporting power on the sport fields
 • To give every learner a chance to participate in sport
 • To offer a wide range of cultural activities for all our learners
 • Cultural participation at prestige culture festivals
Replace this with your own content

Gedurende die eerste kwartaal van 2014 het Wonnies `n hele paar mooi prestasies en mylpale bereik.

Ons atletiekseisoen het baie positief en op `n hoë noot afgeloop en ons atlete wat hard geoefen het, het mooi prestasies behaal.  Geluk aan ons atlete wat deurgedring het na die Streek-atletiek Kampioenskappe. 

Die leerlinge is hard besig met wintersport oefeninge.  Dit is belangrik dat ons leerlinge alle oefensessies streng sal bywoon en hulle beste lewer.  Ouers word ook gevra om hulle kinders langs die sportveld te ondersteun en aan te moedig.  Hier sal ons spanne nie net hard oefen nie, maar saam ook lekker geesvang.  Dankie aan ons ouers wat bereid is om hulle kinders op hierdie toer en kursus te stuur. 

Sterkte met die netbaltoer gedurende die Aprilvakansie.

Daar is ook groot opgewondenheid onder ons sokkerspanne, groot belangstelling word hier ervaar.  Dankie vir positiewe gesindheid onder ons leerlinge.

Die leerlinge is besig met die eerste toetsreeks en sal volgende kwartaal `n toetsverslag ontvang.  `n Oueraand is ook vir volgende kwartaal geskeduleer waartydens ouers, vakonderwysers kan ontmoet om onder andere akademiese knelpunte te bespreek.  Daar bestaan kommer dat van die leerlinge nie die nodige aandag aan hulle akademiese werk skenk nie.  Daar is `n traagheid om huiswerk te doen en opdragte te voltooi en in te handig.  `n Beroep word op ons ouers gedoen om leerlinge tuis te motiveer ten opsigte van hulle kinders se akademiese ingesteldheid.  Een van die skool se prioriteite is juis akademiese ingestelheid en doeltreffendheid asook `n gees van hardwerkendheid.

Ons leerlinge het ook in Westonaria aan `n vasvrakompetisie deelgeneem, en baie goed gevaar.  Baie geluk aan hierdie leerlinge.  `n Baie suksesvolle talentaand is gehou en die deelnemers en toeskouers het dit baie geniet.  Ons leerlinge het voorwaar baie talent.

Ons skoolkoor is aan die groei en oefen hard.

Hierdie was `n baie besige kwartaal en dit is veral die onderwysers wat ek wil bedank vir harde werk.  Die onderwyspersoneel is toegegooi onder vragte administratiewe papierwerk, en vele vak- en ander vergaderings wat bygewoon is.  Intussen moet die onderwysers lesvoorbereiding doen, vraestelle opstel, merk en het baie nasienwerk.  Dankie vir u onbaatsugtige harde werk in die klas en ook op die sportveld en elders.

Aan ons leerders – geniet die vakansie!

Aan ons ouers - dankie vir u positiewe ingesteldheid!

MNR PHDV VAN WYK

SKOOLHOOF

Vir meer

Terug Terug na bo