WONDERFONTEIN 

Wonderfontein is tans in 'n groei proses en ons toekomsvisie is groot en wyd!  Wonderfontein Hoërskool se visie vir die pragskool se toekoms is:

 • Bekend te staan as die skool met die mees veelsydige vakrigtings en beroepsmoontlikhede in die distrik.
 • Bekend te staan as toonaangewende akademiese skool in Carletonville.
 • Bekend te staan as 'n krag op die sportveld.
 • Vir elke leerder die geleentheid te bied om deel te neem aan sport.
 • Kultuuraktiwiteite aan te bied op verskeie gebiede.
 • Kultuurdeelname by prestige byeenkomste te bied.

Wonderfontein is currently in a growing and building phase and our vision for the future is huge.  Wondrfontein High's vision for this prestige school is:

 • To be known as the school with the widest range of subjects and career possibilities in the district.
 • To be known as the leader in academic achievement in Carletonville
 • To be known as a sporting power on the sport fields
 • To give every learner a chance to participate in sport
 • To offer a wide range of cultural activities for all our learners
 • Cultural participation at prestige culture festivals
 
 

 

 Terug Terug na bo